Προσωπικά Δεδομένα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Απριλίου 2016]

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την τηλεφωνική καταγραφή μιας παραγγελίας, την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας αυτής, την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων απόδοσης του ιστοτόπου toorx.gr ή με κάθε άλλο θεμιτό τρόπο επικοινωνίας.

Κάθε φορά που προβαίνετε σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, όπως είναι η πλοήγηση στον ιστότοπο toorx.gr ή η επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας, συναινείτε ότι μας γνωστοποιείτε, κάποια προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν. Μερικά τέτοια δεδομένα είναι: το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, ο τρόπος αποστολής - παράδοσης παραγγελίας καθώς και η πλήρης διεύθυνση για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP καθώς και διάφορα άλλα δεδομένα περιήγησης και συναλλαγής.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.) και θα αφορά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 (πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ).

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι εκείνα που:

 • παρέχει ο πελάτης-χρήστης για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του
 • παρέχει ο πελάτης-χρήστης κατά την επικοινωνία του με την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο
 • συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη στον ιστότοπο toorx.gr

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον ιστότοπο toorx.gr:

Χρήση Cookies:

Ο ιστότοπος toorx.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου:

 • να διευκολύνουν την πρόσβαση και να βελτιστοποιήσουν την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη
 • να εντοπίσουν και να παρεμποδίσουν τυχόν περιστατικά απάτης

Χρήση φορμών επικοινωνίας:

Σε αυτές τις περιπτώσεις, στοιχεία του πελάτη-χρήστη όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα που δηλώνεται, η περιοχή, η ημερομηνία-ώρα αποστολής μηνύματος και η διεύθυνση IP του αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για:

 • την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του πελάτη-χρήστη
 • τη διατήρηση ιστορικού προτιμήσεων και συναλλαγών για διευκόλυνση του πελάτη-χρήστη
 • την επιβεβαίωση ταυτοποίησης του πελάτη-χρήστη για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με την εμπορική συναλλαγή
 • τη γνωστοποίηση ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών, όπως ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα ή ειδήσεις της εταιρείας
 • την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων λειτουργίας του ιστοτόπου toorx.gr για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη-χρήστη, όπως μέσω Google analytics

Ως πελάτης-χρήστης μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή:

 • να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail: info@leos.gr
 • να αιτηθείτε αναφοράς με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο e-mail: info@leos.gr
 • να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας αίτημα διαγραφής στο e-mail: info@leos.gr

 

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη-χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο έως την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από την ισχύουσα Νομοθεσία ή έως ότου ο ίδιος ο πελάτης-χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που μας ζητηθεί να προβούμε σε διαγραφή προσωπικών δεδομένων από πελάτη-χρήστη με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, θα ενεργήσουμε χωρίς καθυστέρηση ως προς αυτό, εκτός εάν κάτι τέτοιο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Για την προστασία και την ασφάλεια του πελάτη-χρήστη είναι πιθανό να γίνει προσπάθεια επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας του αιτούντα διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρεία Leos, κάτοχος του ιστοτόπου toorx.gr, μεριμνά για τη σωστή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τους πελάτες-χρήστες της εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί για σκοπούς όπως:

 • η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε τεχνικό εξοπλισμό
 • η αποφυγή μη επιτρεπόμενης ανάγνωσης / αντιγραφής / τροποποίησης / προσθήκης / αφαίρεσης προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 • η διασφάλιση ότι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί
 • η μη επιτρεπόμενη εισαγωγή / καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • η αποφυγή χρήσης συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

Ειδικότερα στον ιστότοπο toorx.gr παρέχεται ασφαλής σύνδεση χάρη στη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), όπου γίνεται κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αυτά αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης στον κεντρικό υπολογιστή.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των αρχείων προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται από την εταιρεία, η τελευταία θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αποδοχή / συναίνεση με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι:
Λέος Αθανάσιος Εμπόριο Ειδών Άθλησης-Οργάνων Γυμναστικής Α.Ε.
Λεύκης 111, κόμβος Αγ. Στεφάνου, ΤΚ 14568, Αττική
Τηλέφωνο: 210-9536512
E-mail: info@leos.gr