Δάπεδα Γυμναστηρίου

Δάπεδα γυμναστηρίου για ελαχιστοποίηση του θορύβου και προστασία του πατώματος από την επαφή με τα όργανα γυμναστικής ή από πτώσεις από μπάρες γυμναστικής και αλτήρες. Η ποιότητα και η ανθεκτικότητά τους βοηθάει στις καλύτερες συνθήκες στην προπόνηση χωρίς σκέψεις φθορών του χώρου.